Bilety za zjazd i wyjazd na turniej dziecięcy będą dostępne do kupienia za pomocą wyłącznie karty kredytowej w biurze organizacyjnym turnieju tuż przy wejściu do Kopalni Soli. Biuro organizacyjne będzie oznakowane.
Wszystkie ceny zawierają również pojedynczy zjazd/wyjazd, winda do/z Kopalni.


Wejście na Galę – miejsce siedzące numerowane.
Cena zawiera pojedynczy zjazd i wyjazd, winda do/z Kopalni.


Wejście na Galę – miejsce siedzące w I rzędzie – numerowane.
Cena zawiera pojedynczy zjazd i wyjazd, winda do/z Kopalni.

Wszystkie ceny zawierają również pojedynczy zjazd/wyjazd, winda do/z Kopalni.